نمایش 13–20 از 20 نتیجه

پایه چراغ خیابانی مهرآسا

 • جنس بدنه : تمام فولادی
 • اجزا : مبله دکوراتیو از جنس فولاد کششی تولید شده ی روش فرمینگ به شکل یک تکه سر نیزه دکوراتیو از جنس فولاد کششی تولید شده  ی روش فرمینگ واسطه دکوراتیو از جنس فولاد کششی تولید شده ی روش فرمینگ گوشکوبی دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ
 • رنگ : سند بلاست اعمال آستری زینک ریچ پوشش نهایی رنگ پودری تمام پلی استر

جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید

021-56692373

پایه چراغ خیابانی فرنود

 • جنس بدنه : تمام فولادی
 • اجزا و اتصالات : مبله دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده ی روش فرمینگ به صورت یک تکه سر نیزه دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده ی روش فرمینگ واسطه دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده ی روش فرمینگ گوشکوبی دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده ی روش فرمینگ
 • رنگ : سند بلاست اعمال آستری زینک ریچ پوشش نهایی رنگ پودری تمام  پلی استر

جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید

021-56692373

پایه چراغ خیابانی تورتک

 • جنس بدنه : تمام فولادی

 • اجزا : مبله دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده ی روش فرمینگ به صورت یک تکه سر نیزه دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده ی روش فرمینگ واسطه دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده ی روش فرمینگ گوشکوبی دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده ی روش فرمینگ

 •  رنگ : سند بلاست اعمال آستری زینک ریچ پوشش نهایی رنگ پودری تمام پلی استر

جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید

021-56692373

پایه چراغ خیابانی فرنگیس

 • جنس بدنه : پایه تمام فولادی
 • اجزا : مبله دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده ی روش فرمینگ به صورت یک تکه سر نیزه دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده ی روش فرمینگ واسطه دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده ی روش فرمینگ گوشکوبی دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده ی روش فرمینگ
 •  رنگ : سند بلاست اعمال آستری زینک ریچ پوشش نهایی رنگ پودری تمام  پلی استر

جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید

021-56692373

پایه چراغ خیابانی ارغوان

 • جنس بدنه : تمام فولادی
 • اجزا : مبله دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده ی روش فرمینگ به صورت یک تکه سر نیزه دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده ی روش فرمینگ واسطه دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده ی روش فرمینگ گوشکوبی دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده ی روش فرمینگ
 •  رنگ : سند بلاست اعمال آستری زینک ریچ پوشش نهایی رنگ پودری تمام  پلی استر

جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید

021-56692373

پایه چراغ خیابانی شروین

 • جنس بدنه : تمام فولادی
 • اجزا : مبله دکوراتیو از جنس فولاد کششی تولید شده ی روش فرمینگ به شکل یک تکه دارای بخش دکوراتیو لیزر شده از جنس فولاد
 • رنگ : سند بلاست آستری زینک ریچ پوشش نهایی رنگ پودری تمام  پلی استر

جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید

021-56692373